Kvinnans roll inom sjukvården – historiskt och nutid

Att arbeta som sjuksköterska har alltid varit ett kvinnodominerat yrke, men yrkesbenämningen har inte alltid varit densamme. Förr i tiden så vårdades sjuka i hemmet av en kvinnan i hushållet men under kristendomens framfart på 1000-talet så förändrades synsättet på omvårdnad i Sverige och man började därefter vårda sjuka i särskilda salar av kvinnorna i klostren. 1752 öppnades Sveriges första lasarett, och då var arbetsbeskrivningen på en sjuksköterska benämnt som en piga men som var anställd åt ett sjukhus och utöver att vårda patienter så var pigans uppgift även att hålla rummen rena och dela mediciner efter läkarnas ordinationer. Många av de anställda kvinnorna var prostituerade och fattiga och tillhörde samhällets bottenskikt. Idag har kvinnorna i vården fått sin titel som sjuksköterska. Dessutom är det ett eftertraktat yrke och idag finns det flera olika anställningsformer för den som vill jobba som sjuksköterska.

Kvinnorna i vården

Comments are closed.