Emmeline Pankhurst

jsjjs
Tänk att få leva en dag som Emmeline Pankhurst. En kvinna som stred för att kvinnor skulle få rösträtt. Vissa metoder var väldigt radikala och hon vistades i fängelse flera vändor. Fast hon har lämnat ett djupt avtryck i historien. I en tid då kvinnan skulle sköta hemmet så levde hon nog mer som en modern kvinna. Med fem barn och make som dog relativt tidigt borde hon egentligen ha försvunnit bland den grå massan. Istället kämpade hon för alla kvinnor och tack vare henne fick kvinnorna i England rösträtt. Tyvärr hann hon aldrig själv uppleva den dagen.

Comments are closed.