okt 18

Elin Wägner och kvinnlig rösträtt

Det finns så mycket spännande kvinnohistoria som håller på att falla i glömska. Sverige var ganska sen med kvinnorörelsen men då den väl drog igång var den fantastisk och effektiv. Det fanns många kvinnliga frontfigurer som kämpade för kvinnans rätt att rösta och vara sin egen. Det är något att tänka på när du som kvinna köper dit första boende, kanske din mäklare Kalix eller i Lund är kvinna? För bara 100 år sedan var kvinnan underställd mannen och fick inte rösta. Det första valet där kvinnor deltog var 1921. En av de kvinnor som verkligen kämpade var Elin Wägner. Hon var författare, medlem i Fogelstadsgruppen samt Svenska Akademien. Hon var väldigt aktiv i kampen för kvinnlig rösträtt men även för barnen och var en av de som grundade Rädda Barnen. 1910-1925 hände det så otroligt mycket på kvinnofronten i Sverige och jag skulle gärna kliva in i en tidsmaskin och få känna på andan som fanns bland Wägner och de andra kvinnorna under mötena.

Vote skrivet på trädklossar

Posted in Bok