1800-talets socionomer

Var allt bättre förr? Svaret är nej, det var det inte. Vi har idag ett betydligt bättre socialt skyddsnät än under 1800-talet om vi skulle råka ut för exempelvis en olycka, bli bostadslösa eller något annat. Folkhemmet och den svenska modellen startades dock redan på 1800-talet då en omfattande social omvandling skedde. Termen socionom har tillkommit senare men dåtidens socionomer arbetade ofta med utsatta människor, det vill säga de som inte hade samma rättigheter som alla andra. På grund av industrialismen följde en del samhällskriser vilket gjorde att ett behov av socionomer uppstod. Arbetet skedde från början på ideell basis genom fack- och kvinnoförbund men genom årens lopp har yrket fått högre status. Idag sker utbildningen på högskola och en vanlig lön socionom ligger i snitt på 26000 kronor i månaden. Dagens arbetsfält kan vara brett, allt i från att agera som kurator i skola till att vara biståndsbedömare. För dåtidens socionomer handlade det mer om att synliggöra orättvisor.

Socionomer sysslar bland annat med rådgivning.

Comments are closed.